419
0

น้ำเก๊กฮวย น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส

ส่วนผสม

       * อกเก๊กฮวย 25 กรัม 
       * เมล็ดเก๊กฮวย 1.5 กรัม 
       * น้ำสะอาด 2,500 กรัม 
       * น้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 42% (ตรา C บนใบไม้) 685 กรัม


วิธีทำ

1. ห่อส่วนผสมดอกเก๊กฮวยและเมล็ดเก๊กฮวยที่บุบพอแตกใส่ผ้าขาวบางมัดให้แน่น 2. ต้มน้ำสะอาดให้เดือดแล้วจึงใส่ส่วนผสมที่ห่อไว้ลงไป ทิ้งไว้ 20 นาที ยกลง 3. กรองน้ำเก๊กฮวยที่ได้ 4. ใส่ส่วนผสมน้ำเชื่อมไฮฟรุคโทส 42 % (ตรา C บนใบไม้) คนให้เข้ากัน

หมายเหตุ
Top