โครงการผักปลอดสารพิษ ( Veggie Farm by ckapsweet )

admin กันยายน 24, 2564 2088

ลูกผักด้วยใจ ห่วงใยสุขภาพ โครงการที่ทาง บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จํากัด หรือ ที่รู้จักกันดีในนาม " โรงงานน้ำหวานแก่งคอย" เรานำวัสดุปลูกจากทางโรงงาน มาใช้ ปลูกผักแบบปลอดสารพิษ เพื่อส่งต่อสุขภาพที่ดี แด่ พนักงานและชุมชน จากแปลงของเรา ไม่ใช่แค่ สินค้าที่ดีและมีคุณภาพที่เราใส่ใจ แต่ทุกคนคือครอบครัว เรามุ่งเน้นคืนสิ่งดีๆ สู่ชุมชนและสังคม  ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป                                                                          

                 " ช่วงสถานการณ์โควิด อย่าลืมกินผัก เสริมสร้างวิตามิน กันนะคะ "   

 Top