โครงการผลิตไฟฟ้าจากน้ำทิ้ง

admin ตุลาคม 18, 2564 2008

          น้ำทิ้งกว่า 4,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่ได้จากกระบวนการผลิตจะได้รับการบำบัดก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และนำมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียน
Top