โครงการนำของเสียจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้ให้เกิดประโยชน์

admin ตุลาคม 18, 2564 1621

        เรามีการนำของเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล มาเป็นวัตถุดิบทดแทนสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์และใช้งานได้จริงจากการทดลอง โดยคิดค้นอัตราส่วนที่เหมาะสม และสามารถใช้งานอิฐบล็อคได้จริง


Top