สื่อเผยแพร่

โครงการ ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยโควิค-19

โครงการ ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยโควิค-19

บริษัทเจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลสระบุรี และพัดลมอุตสหกรรม ณ.โรงพยาบาลสนาม เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยโควิค-19 ไปด้วยกันadmin 11-กันยายน-2564 2318

โครงการ ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยโควิค-19

มอบเงินสนับสนุน จัดชื้อเครื่องวัดออกชิเจนในเลือดปลายนิ้ว สำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาอยู่ที่จุดพักคอย และรักษาอาการในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน


11-กันยายน-2564
1534
0

โครงการ ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยโควิค-19

ร่วมมอบเงินสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสู้ภัยเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ.โรงพยาบาลสระบุรี และ ณ. โรงพยาบาลแก่งคอย ร่วมมือฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


11-กันยายน-2564
938
3

ร่วมมอบเครื่องปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ เพื่อน้องๆๆ ณ. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด  มอบพัดลม  สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ.ศูนย์พักคอย ของ อบต.สองคอน(สถานที่ดูแลเบื้องต้นผู้ป่วยในหมู่บ้าน/ชุมชน)


11-กันยายน-2564
561
0

(mockup & test )รู้หรือไม่ ? น้ำเชื่อมของเราผลิตมาจากอะไร และ ทำไมเราถึงเหมาะกับเมนูจานโปรดของคุณ

(mockup & test )รู้หรือไม่ ? น้ำเชื่อมของเราผลิตมาจากอะไร และ ทำไมเราถึงเหมาะกับเมนูจานโปรดของคุณ

รู้หรือไม่ ? น้ำเชื่อมของเราผลิตมาจากอะไร และ ทำไมเราถึงเหมาะกับเมนูจานโปรดของคุณ


admin 11-ตุลาคม-2564 563

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด ผู้นำทางการตลาด น้ำเชื่อมจากมันสําปะหลังของไทย

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด ผู้นำทางการตลาด น้ำเชื่อมจากมันสําปะหลังของไทย


Chao Khun Agro Products Co., Ltd. / บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมน้ำเชื่อม ด้วยความมุ่งมั่นและใส่ใจในขั้นตอนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในประเทศและต่างประเทศ

https://www.youtube.com/watch?v=uYb_VxfUjn8&t=108s


admin 24-กันยายน-2564 1795

โครงการผักปลอดสารพิษ ( Veggie Farm by ckapsweet )

โครงการผักปลอดสารพิษ ( Veggie Farm by ckapsweet )

ลูกผักด้วยใจ ห่วงใยสุขภาพ โครงการที่ทาง บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จํากัด หรือ ที่รู้จักกันดีในนาม " โรงงานน้ำหวานแก่งคอย" เรานำวัสดุปลูกจากทางโรงงาน มาใช้ ปลูกผักแบบปลอดสารพิษ เพื่อส่งต่อสุขภาพที่ดี แด่ พนักงานและชุมชน จากแปลงของเรา ไม่ใช่แค่ สินค้าที่ดีและมีคุณภาพที่เราใส่ใจ แต่ทุกคนคือครอบครัว เรามุ่งเน้นคืนสิ่งดีๆ สู่ชุมชนและสังคม  ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป                                                                          

                 " ช่วงสถานการณ์โควิด อย่าลืมกินผัก เสริมสร้างวิตามิน กันนะคะ "   

 

admin 24-กันยายน-2564 2022

โครงการผักปลอดสารพิษเพื่อ ชุมชน ( Veggie Farm by ckapsweet )

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด แจกจ่ายผักสลัด กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค มินิคอส ฟิวเล่ย์ บัตเตอร์แฮด โดยวิถีอินทรีย์ปลอดสาร ที่บริษัทฯได้ดำเนินการเพาะปลูกเอง มอบให้กับ
ทีมเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ณ.โรงพยาบาลแก่งคอย #ปลูกผักด้วยใจ ห่วงใยสุขภาพ # โรงน้ำหวานแก่งคอย

11-ตุลาคม-2564
830
0

โครงการผักปลอดสารพิษเพื่อ ชุมชน ( Veggie Farm by ckapsweet )

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด (โรงน้ำหวานแก่งคอย) จัดกิจกรรม "เจ้าคุณเกษตรอาสา แบ่งปันเพื่อน้อง ปี 2562" ร่วมสร้างแปลงผักเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้น้อง ๆ และปรับปรุงแปลงเกษตรสมุนไพร ณ. โรงเรียนวัดท่าศรีโพธิ์เหนือ


11-ตุลาคม-2564
826
0

โครงการสนับสนุนเม่บ้าน ต.สองคอน ปลูกผักปลอดสารพิษ

1.  สนับสนุนกล้าผักสวนครัวให้แก่เกษตรกร

  

2.  สนับสนุนดินตะกอน, เปลือกร่อน  ในการเป็นวัสดุในการปลูกผัก

  

3.  ให้ความรู้แก่แม่บ้านในพื้นที่ ต.สองคอน

  

20-มีนาคม-2567
58
0

โครงการผลิตไฟฟ้าจากน้ำทิ้ง

โครงการผลิตไฟฟ้าจากน้ำทิ้ง

          น้ำทิ้งกว่า 4,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่ได้จากกระบวนการผลิตจะได้รับการบำบัดก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ และนำมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียน


admin 18-ตุลาคม-2564 2008

โครงการ CKAP อาสาร่วมพัฒนาชุมชน

         เรานำ “กากและเปลือกมันสำปะหลัง” ที่ถูกคัดแยกจากกระบวนการผลิต ปริมาณ 250 ตันต่อเดือนมาเป็นวัสดุปลูกพืชผักปลอดสารพิษชนิดต่าง    บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ และโรงเพาะเห็ดอีก 4 โรงเรือน เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานในองค์กร, โรงเรียน, โรงพยาบาลและชุมชนในท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ผ่านโครงการต่างๆดังนี้ภาพกิจกรรมการปรับพื้นที่ ร่วมกับนักเรียนและครูอาจารย์ โรงเรียน วัดท่าสีโพธิ์เหนือกิจกรรมแนะการปลูกการบำรุงรักษาแปลงสมุนไพรและแปลงผัก/พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน 
ภาพกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารเพื่อน้อง18-ตุลาคม-2564
1603
0

โครงการนำของเสียจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลไปใช้ให้เกิดประโยชน์

        เรามีการนำของเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล มาเป็นวัตถุดิบทดแทนสร้างสิ่งที่เกิดประโยชน์และใช้งานได้จริงจากการทดลอง โดยคิดค้นอัตราส่วนที่เหมาะสม และสามารถใช้งานอิฐบล็อคได้จริง
18-ตุลาคม-2564
1621
0

โครงการลดปริมาณการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์

        เราคำนึงถึงปริมาณแก๊สเรือนกระจกที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อภาวะโลกร้อน  House Effect โดยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจนได้มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3และ Carbon Footprint (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) ในแต่ละผลิตภัณฑ์

    อีกทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงการผลิตเพื่อดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Bio-Circular-Green Economy หรือธุรกิจสีเขียว ร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำของภาครัฐ ในการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุล และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

     ไม่ใช่แค่ความหวานที่ถูกคัดสรรอย่างดี แต่เราคำนึงถึงทุกกระบวนการที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้บริษัทเจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความมั่นคง ยั่งยืนต่อทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดไป

18-ตุลาคม-2564
1624
0

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว โดยการ

  • จ้างงานคนพิการทำงานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน จำนวน 2 คน

  
 

  •  ให้ความช่วยเหลือทุนที่ใช้ในการประกอบอาชีพแก่คนพิการ ทำไร่ข้าวโพด  จำนวน 1 คน20-มีนาคม-2567
53
0

โครงการบริจาคโลหิต "หนึ่งคนให้ หลายคนรับ"

พาพนักงานบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง

      

  

  

20-มีนาคม-2567
52
0

บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค

1. บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค

 

ศูนย์การ ศึกษาพิเศษจังหวัด สระบุรี


หน่วยบริการแก่งคอยสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี


2. กิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกษตร**ให้กับเกษตรกร*

ในเรื่อง การ ใช้ by product ของบริษัท (ดินตะกอนจากบ่อบำบัด และเปลือกร่อน) เป็นวัตถุดิบในการเพาะปลูก

    

  


20-มีนาคม-2567
82
0

มอบจักรยานให้กับโรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อ.แก่งคอย เนื่องในวันเด็ก รวม 25 คัน

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด ได้มอบจักรยานให้กับโรงเรียน หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อ.แก่งคอย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รวมทั้งหมด 25 คัน

     

  

  

20-มีนาคม-2567
53
3

โครงการแปลงผักเพื่อน้อง

ทำโครงการแปลง ผักสวนครัว โดยการปรับปรุงแปลงปลูกผักและปลูกพันธุ์ผักสวน ครัว เพื่อสร้าง แหล่งอาหารปลอดภัย ลดรายจ่าย ส่งเสริมโภชนาการด้านอาหารให้กับนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงบริษัท พร้อมปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในด้านการปลูกผักสวนครัว และสามารถนำผลผลิตที่ได้จากการ ปลูกผักสวนครัวในแปลงเกษตรของโรง เรียนไปประกอบอาหาร กลางวันให้นักเรียน

  

  

20-มีนาคม-2567
59
0
Top