โครงการ ร่วมแรงร่วมใจสู้ภัยโควิค-19

admin กันยายน 11, 2564 1449

มอบเงินสนับสนุน จัดชื้อเครื่องวัดออกชิเจนในเลือดปลายนิ้ว สำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาอยู่ที่จุดพักคอย และรักษาอาการในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน
Top