บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค

admin มีนาคม 20, 2567 56

1. บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค

 

ศูนย์การ ศึกษาพิเศษจังหวัด สระบุรี


หน่วยบริการแก่งคอยสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี


2. กิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกษตร**ให้กับเกษตรกร*

ในเรื่อง การ ใช้ by product ของบริษัท (ดินตะกอนจากบ่อบำบัด และเปลือกร่อน) เป็นวัตถุดิบในการเพาะปลูก

    

  
Top