กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการผักปลอดสารพิษ ( Veggie Farm by ckapsweet )

ลูกผักด้วยใจ ห่วงใยสุขภาพ โครงการที่ทาง บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จํากัด หรือ ที่รู้จักกันดีในนาม " โรงงานน้ำหวานแก่งคอย" เรานำวัสดุปลูกจากทางโรงงาน มาใช้ ปลูกผักแบบปลอดสารพิษ เพื่อส่งต่อสุขภาพที่ดี แด่ พนักงานและชุมชน จากแปลงของเรา ไม่ใช่แค่ สินค้าที่ดีและมีคุณภาพที่เราใส่ใจ แต่ทุกคนคือครอบครัว เรามุ่งเน้นคืนสิ่งดีๆ สู่ชุมชนและสังคม  ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป                                                                          

                 " ช่วงสถานการณ์โควิด อย่าลืมกินผัก เสริมสร้างวิตามิน กันนะคะ "   

 

admin 24-กันยายน-2564 1816

โครงการผักปลอดสารพิษเพื่อ ชุมชน ( Veggie Farm by ckapsweet )

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด แจกจ่ายผักสลัด กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค มินิคอส ฟิวเล่ย์ บัตเตอร์แฮด โดยวิถีอินทรีย์ปลอดสาร ที่บริษัทฯได้ดำเนินการเพาะปลูกเอง มอบให้กับ
ทีมเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ณ.โรงพยาบาลแก่งคอย #ปลูกผักด้วยใจ ห่วงใยสุขภาพ # โรงน้ำหวานแก่งคอย

11-ตุลาคม-2564
770
0

โครงการผักปลอดสารพิษเพื่อ ชุมชน ( Veggie Farm by ckapsweet )

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด (โรงน้ำหวานแก่งคอย) จัดกิจกรรม "เจ้าคุณเกษตรอาสา แบ่งปันเพื่อน้อง ปี 2562" ร่วมสร้างแปลงผักเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้น้อง ๆ และปรับปรุงแปลงเกษตรสมุนไพร ณ. โรงเรียนวัดท่าศรีโพธิ์เหนือ


11-ตุลาคม-2564
769
0

โครงการสนับสนุนเม่บ้าน ต.สองคอน ปลูกผักปลอดสารพิษ

1.  สนับสนุนกล้าผักสวนครัวให้แก่เกษตรกร

  

2.  สนับสนุนดินตะกอน, เปลือกร่อน  ในการเป็นวัสดุในการปลูกผัก

  

3.  ให้ความรู้แก่แม่บ้านในพื้นที่ ต.สองคอน

  

20-มีนาคม-2567
26
0
Top