โครงการผักปลอดสารพิษเพื่อ ชุมชน ( Veggie Farm by ckapsweet )

admin ตุลาคม 11, 2564 826

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด (โรงน้ำหวานแก่งคอย) จัดกิจกรรม "เจ้าคุณเกษตรอาสา แบ่งปันเพื่อน้อง ปี 2562" ร่วมสร้างแปลงผักเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้น้อง ๆ และปรับปรุงแปลงเกษตรสมุนไพร ณ. โรงเรียนวัดท่าศรีโพธิ์เหนือ
Top