ร่วมมอบเครื่องปั้มน้ำและถังเก็บน้ำ เพื่อน้องๆๆ ณ. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี

admin กันยายน 11, 2564 405

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด  มอบพัดลม  สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ.ศูนย์พักคอย ของ อบต.สองคอน(สถานที่ดูแลเบื้องต้นผู้ป่วยในหมู่บ้าน/ชุมชน)
Top