ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความหวานของผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยเพิ่มรสชาติหวานนุ่มให้กับ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

Gallery
Product Typeisomalto- oligosaccharide
Product NameIMO14
DetailIMO14 is a natural syrup that produced form tapioca with a high level of Isomalto-oligosaccharides.
Application- Powder beverages Provide creamy and increase texture / mouth feel
- Cereal/ multigrain drink Masking grain taste and smoother mouth feel
- Plant based-milk Improve taste, masking beany flavor, improve mouth feel
- baked goods /snack bar Texture
- Ice cream Modifying texture
- Meal replacement Fiber source, improve taste
Technical Data
ParametersSpecification
AppearanceColorless or light yellow
Brix75.0% Min
IMO50% Min
pH4.5 - 7.0
TPC1000 Max
Yeast100 Max
Mold100 Max
Viscosity461.2 cP
Shelf Life12 months

บรรจุภัณฑ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Top