ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความหวานของผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยเพิ่มรสชาติหวานนุ่มให้กับ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

Gallery
Product TypeHigh Fructose Syrup
Product NameHigh Fructose Syrup 55
DetailHigh Fructose Syrup 55 is a natural syrup that produced form tapioca with a high level of Fructose 55 %
ApplicationBeverage
- Soft Drink
- Alcohol Drink
- Artificial drink
- Fruit Drink
- Coffee and tea

Deserts
- Ice cream
- Bakery and Dessert
- Jam
- Dried Fruit
- Jelly Gum

Food
- Frozen Food
- Sauce
- Fermented Food
Technical Data
ParametersSpecification
AppearanceClear, Colorless to Slight Straw Colored Liquid and Odorless.
% Solid76.5 – 77.5
Brix74.8 – 75.8
Fructose55 min
Glucose + Fructose95 min
Higher Saccharides5 min
pH3.30 – 4.50
Color20 ICUMSA max
Viscosity461.2 cP
Shelf Life6 months

บรรจุภัณฑ์

Top