ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความหวานของผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยเพิ่มรสชาติหวานนุ่มให้กับ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

Gallery
Product TypeLiquid Dextrose Syrup
Product NameLiquid Dextrose Syrup
DetailDextrose is glucose form that the body use for energy.
It’s can raise one's blood sugar levels very quickly.
Application- Energy Drink
- Sport Drink
Technical Data
ParametersSpecification
% Solid60.2 – 62.0
Brix59.0 – 61.0
DE96.0 - 100
Viscosity31 cP
Shelf Life3 months

บรรจุภัณฑ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Top