ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความหวานของผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยเพิ่มรสชาติหวานนุ่มให้กับ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

Gallery
Product TypeFlavored syrups
Product NameCARAMEL POPCORN FLAVORED
DetailPopcorn is a famous snack enjoyed and eaten in movie theaters and is usually served caramelized.
ApplicationPopcorn syrup will add a roasted CARAMEL POPCORN flavor with a hint of nuttiness in any coffee beverages and help craft unexpected classic cocktails
Latte
Dessert toppings
Cocktail
Mock tail
Smoothie
Milkshake
Technical Data
ParametersSpecification

Caramel Popcorn Syrup 


35 ml.
Milk150 ml.
Vanila Ice Cream16 Oz.

Add: Popcorn, to decorate 


บรรจุภัณฑ์

Top