ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความหวานของผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยเพิ่มรสชาติหวานนุ่มให้กับ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

Gallery
Product TypeFlavored syrups
Product NameHAZELNUT FLAVORED
DetailHazelnut is a flavorful nut praised in patisserie and confectionery. Hazelnut is one of the top three specialty coffee flavors, and this syrup delivers the same fresh taste and aroma of hazelnut

ApplicationBring a rich and luxurious nuttiness to all your coffee and hot chocolate applications, or try it in your next after-dinner cocktail. Hazelnut is an easy-to-spread sauce perfect for, toppings, decorations. Its intense chocolate taste combined with a full body hazelnut twist will be perfect to create mouthwatering applications.
Technical Data
ParametersSpecification

Csweet Brow Sugar Syrup  

20 ml.
Cacao Powder2 tablespoons
Ice1/2 cups
Mile   240 g

บรรจุภัณฑ์

Top