ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความหวานของผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยเพิ่มรสชาติหวานนุ่มให้กับ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

Gallery
Product TypeFlavored syrups
Product NameBROWN SUGAR MILK TEA FLAVORED
Detailinspired by one of the most popular bubble tea drinks currently on the market, BROWN SUGAR MILK TEA FLAVORED Syrup is "thicker" and "stickier" to be drizzled on the side of cups

Our Tiger Sugar Milk Tea Syrup has the dark brown look and delicious ROWN SUGAR
flavor and aroma. This Instagram med drink is also known as Brown Sugar Milk Tea
ApplicationBest paired with BROWN SUGAR MILK TEA FLAVORED for drink flavor, and mixing with milk.
Technical Data
ParametersSpecification

Csweet Brow Sugar Syrup  

25 ml.
Milk150 ml.
Ice16 Oz.
Add: brown Sugar pearl   

บรรจุภัณฑ์

Top