ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความหวานของผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยเพิ่มรสชาติหวานนุ่มให้กับ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

Gallery
Product TypeFlavored syrups
Product Name WHITE CHOCOLATE FLAVORED
DetailWhite Chocolate's seductive, mix well with other flavors and can be used in hot
or cold dessert drinks to conjure up tempting lattes, milkshakes, mochas, frappes and martinis,
ApplicationMochas
Lattes, cappuccinos...
Milkshakes, frozen...
Toppings
Technical Data
ParametersSpecification

White chocolate Syrup  

15 ml.
Milk3/4 cups.
Ice1/2 cups.
strong cold coffee   1/2 cups

Add: Whipped cream 


บรรจุภัณฑ์

Top