ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความหวานของผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยเพิ่มรสชาติหวานนุ่มให้กับ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

Gallery
Product TypeHigh Maltose Syrup
Product NameHigh Maltose Syrup
DetailMaltose is a two glucose molecules bound together.
-It is less sweet than table sugar and fructose.
-Particular importance in brewing beer
-Unique tolerance to heat and cold.
- It has been used in Malt powder and candy industry.
Application- Beer
- Malt powder
- candy
Technical Data
ParametersSpecification
% Solid69.1 – 70.1
Brix71.1 – 72.0
Dextrose2.00 - 4.00
Maltose50.0 - 55.0
Maltotriose17.0 - 24.0
Higher Saccharides17.0 – 31.0
DE42.0 - 47.0
Viscosity365 cP
Shelf Life6 months

บรรจุภัณฑ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Top