ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความหวานของผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยเพิ่มรสชาติหวานนุ่มให้กับ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

Gallery
Product TypeGlucose Syrup
Product NameGlucose Syrup
DetailGlucose syrup is thick transparent liquid, viscous clear colorless. It provide texture, volume, taste, glossiness. -Improve stability and longer shelf-life. Enhance the smoothness and bring texture in ice- cream. Widely use in cream powder, whipping cream, candy, jelly
Application- Ice-cream.
- cream powder,
- whipping cream
- candy
- jelly
Technical Data
ParametersSpecification
Brix70.0 – 72.0
%DE24.0 - 29.0
Viscosity945 cP
Shelf Life3 months

บรรจุภัณฑ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Top