ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความหวานของผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยเพิ่มรสชาติหวานนุ่มให้กับ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

Gallery
Product TypeC-Nature
Product Nameน้ำเชื่อมผสมสูตร 3
Detailน้ำเชื่อมผสมสูตร 3 หวานกว่าสูตรปกติ 15-20% ไม่สารกันเสีย สารให้ความหวานสังเคราะห์ ปริมาณการใช้ลดลง แต่หวานเท่าเดิม ใช้กับเมนู เครื่องดื่มสมูทตี้ น้ำปั่น น้ำยำ น้ำสลัดใส เครื่องดื่มเย็นทุกชนิด
Application- Sweeter than High Fructose Syrup
- A lot less our products are needed to sweeten foods35%
- It has been used in Deserts , Food & Beverage
Technical Data
ParametersSpecification
AppearanceTypical with no objectionable appearance
Percent Solids76.7 - 77.5
Brix75
Total Sugar71
pH3.3 - 5.5
Relative sweet1.27
Viscosity at 30 °C 600

บรรจุภัณฑ์

Top