ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความหวานของผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยเพิ่มรสชาติหวานนุ่มให้กับ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

Gallery
Product TypeC-Nature
Product NameC-Nature20752
DetailC-Nature20752 is new syrup that created by High Fructose Syrup 55 %and natural essence
Application- Sweeter than High Fructose Syrup
- A lot less our products are needed to sweeten foods35%
- It has been used in Deserts , Food & Beverage
Technical Data
ParametersSpecification
AppearanceTypical with no objectionable appearance
Percent Solids76.7 - 77.5
Brix75
Total Sugar71
pH3.3 - 5.5
Relative sweet1.27
Viscosity at 30 °C 600

บรรจุภัณฑ์

Top