ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความหวานของผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยเพิ่มรสชาติหวานนุ่มให้กับ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

Gallery
Product TypeC-Nature
Product NameC-Nature 73641
DetailC-Nature73641 is new syrup that created by fructose 60%, glucose40% and natural essence
Application-It give a better mouth feel and reduce sugar usage
- It has been used in Deserts , Food & Beverage
Technical Data
ParametersSpecification
AppearanceTypical with no objectionable appearance
Percent Solids72.7 - 74.7
Brix73
Total Sugar46.08
pH3.5 - 5.5
Relative sweet1.07
Viscosity at 30 °C 600

บรรจุภัณฑ์

Top