ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความหวานของผลิตภัณฑ์ของเรา ช่วยเพิ่มรสชาติหวานนุ่มให้กับ อาหาร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่

Gallery
Product TypeC-Nature
Product NameC-Nature15691
DetailC-Nature15691 is new syrup that created by High Fructose Syrup 45 %and natural essence
Application- Sweeter than High Fructose Syrup
- A lot less our products are needed to sweeten foods15%
- It has been used in Desserts , Food & Beverage
Technical Data
ParametersSpecification
AppearanceTypical with no objectionable appearance
Percent Solids70.5 - 71.5
Brix70
Total Sugar67
pH3.3 - 5.5
Relative sweet1.1
Viscosity at 30 °C 150

บรรจุภัณฑ์

Top